>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Dogovorena saradnja OS Kosova i Metohije i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

OSS – OSKIM

U prostorijama Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću potpisan je sporazum o saradnji između Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Ugovor su potpisali Vladan Trifić, generalni sekretar OSKiM i prof. dr Veroljub Stanković, dekan Fakulteta.

 

 

 

Sporazumom je predviđeno unapređivanje stručnog rada i programskih aktivnosti Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije, a biće omogućeno i stručno osposobljavanja volonterskog i profesionalnog kadra potrebnog za rad u klubovima sa teritorije Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije.

- Nadamo se da će se potpisivanjem sporazuma i njegovom realizacijom u narednom periodu unaprediti rad trenerske organizacije OS KiM, kao i veštine i znanja koje poseduju naši treneri. – izjavio je Vladan Milošević, predsednik trenerske organizacije OS KiM.

 

 

Prema rečima prvog čoveka Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, ovaj sporazum još jednom dokazuje da „fakultet živi među svojim narodom“:

- Kroz saradnju, ne samo sa Odbojkaškim savezom, već i planiranom saradnjom sa ostalim Savezima, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje pomaže svoj narod na Kosovu i Metohiji, kao i Saveze i klubove koji na njemu postoje i rade. - istakao je Stanković.

 

 

Vladan Trifić, generalni sekretar OS KiM, podsetio je da saradnja sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje traje duže vreme, ali da je ovim sporazumom institucionalizovana:

- Nadamo se da ćemo realizacijom ovog sporazuma dobiti jednu novu generaciju odbojkaških trenera na Kosovu i Metohiji, koji će svojim znanjem, ali i primenom naučenih najnovijih metodologija odbojkaških treninga, znatno unaprediti rad klubova na Kosovu i Metohiji kao i pridoneti omasovljavanju odbojke na ovim prostorima – naglasio je Trifić i izrazio nadu da će Odbojkaški savez Kosova i Metohije, uz pomoć Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i uz permanentnu podršku Odbojkaškog saveza Srbije i njegovih čelnika Zorana Gajića i Ivana Kneževića, uspeti u namerama da odbojka zaživi u svakoj sredini na Kosovu i Metohiji.